Ondernemers hoeven onder de huidige kleine ondernemers regeling (KOR) geen (of minder) btw af te dragen aan de Belastingdienst als per saldo op jaarbasis minder dan € 1.883 aan btw is verschuldigd. Maar daar komt per 2020 verandering in. Er wordt dan niet meer gekeken naar de af te dragen btw, maar naar de hoogte van de omzet en hij gaat bovendien gelden voor rechtspersonen (onder andere de BV).

Ondernemers kunnen de Belastingdienst verzoeken om een btw-vrijstelling en ontheffing van de administratieve verplichtingen als de omzet op jaarbasis minder bedraagt dan € 20.000. Onder deze omzetgrens mag een ondernemer geen btw op de factuur in rekening brengen. Daartegenover staat dat btw die andere ondernemers u in rekening brengen, niet aftrekbaar is. Voor omzet boven de omzetgrens moet een ondernemer (bij belaste prestaties) overigens (weer) wél btw in rekening brengen.

De verwachting is dat de nieuwe KOR voor de meeste ondernemers niet gunstig is. Met name het recht om de aan de ondernemer in rekening gebrachte btw op kosten en investeringen af te trekken weegt waarschijnlijk niet op tegen de vermindering van de administratieve verplichtingen. Ook zal het in de praktijk lastig zijn om de omzetdrempel te bepalen en kun je als ondernemers discussie krijgen met andere ondernemers die verwachten dat je een factuur uitreikt.

Terug naar blog overzicht